0630-222-0142
Budapest, Hidegkút
Házhoz szállítás telefonos egyeztetés után

Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek


A jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)  tartalmazza a www.naracollections.hu weboldal (továbbiakban Webáruház) használatának feltételeit. Megrendelő a weboldal használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket.

A Webáruház címe:

www.naracollections.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév:Rosta Adrienne E.V.
Székhely címe:2131 Göd, Kerekerdő köz 5
Telefon: +36209583151
Email-cím: collectionsnara@gmail.com
Adószám:69553879-1-33

Nyilvántartási szám: 53352394

A szerződés tárgya:

A szerződés tárgyaa www.naracollections.hu honlapon található webáruház, melyen keresztül Szolgáltató valamennyi, a honlapon található termékét online adás-vétel keretei között értékesíti.

A termékek lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

A webáruházban történő vásárlásra az „Elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások eges kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv., valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 Kormány rendelet irányadó.

Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a Webáruház szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a Webáruház felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a Webáruház szolgáltatásait. Nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

A megrendelés lépései:

 1. A regisztráció

A naracollections webáruházban regisztráció után Felhasználóként, vagy Vendégként van lehetőség vásárolni.

Regisztrációkor vezeték- és keresztnév, illetve email-cm megadása, valamint egy jelszó szükséges. Kizárólag a regisztrációs belépés esetén tudja a webáruház Felhasználó részére biztosítani a korábbi megrendelések megtekintését, illetve a megadott adatok módosításának lehetőségét.

 • A termékek kosárba  helyezése

A termékoldalon darabszám kiválasztásával a Kosár gombra kattintva a kiválasztott termék a bevásárlókosárba kerül.

 • A megrendelés összeállítása

Itt a szállítási név, cím, számlázási név, cím, szállítási és fizetési mód kiválasztása történik.

 • Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javítása

Ezen az oldalon összesítve tekinthető meg a kosárba helyezett termékek, valamint az ahhoz kapcsolódó, kiválasztott szállítási módnak megfelelő szállítási költség is.

       5. A megrendelés elküldése
       6. A megrendelés visszaigazolása

Rendelés leadása után automatikus visszaigazoló emailt küldünk a regisztrációkor megadott email címre.

       7. A megrendelések feldolgozása munkanapokon 10 és 18 óra között történik.

Az adásvételi szerződés létrejötte:

 1. Ha a felhasználó megrendelést küld a Webáruház oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
  2. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
  3. A szerződés magyar nyelven jön létre, a Webáruház elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a Webáruházba történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.

Árak

A Webáruházban közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó egységárak, melyek minden esetben magyar forintban (HUF) értendők.

Kiszállítás, személyes átvétel

1. A szállítási határidők a termékek bemutató oldalain olvashatók.
2. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
3. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

Lehetséges fizetési módok

 1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg (utánvétel).
 2. Banki átutalás (előre utalás).

Elállási jog

Elállási/Felmondási jog

Vásárló  14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő atermék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő, vagy Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

 .

Ha Megrendelő elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Rosta Adrienne E.V. 2131 Göd, Kerekerdő köz 5/b. (collectionsnara@gmail.com).  Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Megrendelő elállási jogát az alábbi esetekben gyakorolhatja:

 • a vásárolt terméket sérülésmentesen, hiánytalan gyári csomagolásban küldi vissza
 • a kézhezvétel után megsérült termékek esetén az elállási jog nem gyakorolható
 • használt terméket a naracollections.hu webáruház nem vesz vissza

Ha Megrendelő eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Megrendelő az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk. A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Megrendelő köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

 A termék visszaküldésének közvetlen költségét Megrendelő viseli.

Visszaküldés az alábbi címre történik:

Rosta Adrienne E.V.

2131 Göd, Kerekerdő köz 5/b

Termékcsere:

Amennyiben a cseretermék készleten rendelkezésre áll, úgy azt 14 napon belül webáruház költségén kicseréljük.

Amennyiben a csere nem lehetséges, úgy annak ellenértékét Megrendelő által megadott bankszámlaszámra visszautaljuk.

Jótállás:

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az arról szóló 151/2003 (IX.22) Kormányrendelet tartalmaz előírásokat. Kötelező jótállás 1 év, melynek kezdő időpontja a termék a Megrendelőnek történő átadásának a napja.

Panaszkezelés:

A Felhasználó a termékekkel, illetve a szolgáltatással kapcsolatos panaszait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Szolgáltató neve: Rosta Adrienne E.V.

Székhely: 2131 Göd, Kerekerdő köz 5/b

Telefon: +36209583151

Email cím: collectionsnara@gmail.com

Szolgáltató a panaszt, amennyiben arra lehetőség van, azonnal orvosolja.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt minden esetben 30 napon belül érdemben megválaszolja

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂